Zgodovina aerokluba

Letalski navdušenci so se v Ljubljani združili v aeroklub že v obdobju med obema svetovnima vojnama. Druga svetovna vojna je začasno prekinila njihovo aktivno in vsestransko delovanje, takoj po končani vojni pa je zanimanje za letalstvo spet močno zaživelo. Na ljubljanskem območju je nastalo kar nekaj klubov, ki so se kmalu združili v enoten aeroklub. Nekaj časa se je klub imenoval po znanem športnem delavcu in konstruktorju letal Stanku Bloudku, 27. januarja 1977 pa se je preimenoval v Aeroklub Ljubljana.

Aeroklub v Ljubljani je od svojih začetkov dalje združeval množico ljubiteljev letalstva in vzgojil veliko število modelarjev, padalcev, jadralnih in motornih pilotov, od katerih so mnogi postali odlični tehnični strokovnjaki v letalstvu, dobri učitelji letenja, uspešni poklicni piloti potniških letal in vrhunski športniki.

Vse do leta 1979 so člani Aerokluba Ljubljana leteli na letališču v Mostah, kjer so imeli za svoje delo in razvoj vseh že omenjenih panog delovanja ugodne možnosti.

Po ukinitvi letališča Moste-Polje zaradi gradnje industrijske cone je Aeroklub Ljubljana ostal brez svojega matičnega letališča. To mu še danes povzroča velike težave, vendar pa ni zavrlo njegovih dejavnosti, ampak se te, čeprav v težjih okoliščinah, odvijajo naprej. Že od sredine šestdesetih let si prizadevamo za zgraditev lastnega letališča, vendar nam kljub dolgotrajnim prizadevanjem zaradi večkrat nerazumljivih nasprotovanj nekaterih institucij v mestu tega cilja še ni uspelo doseči.

Trenutno se v Aeroklubu Ljubljana ukvarjamo predvsem z jadralnim in motornim letenjem, balonarstvom in šolanjem jadralnih in motornih pilotov.