Šolanje pilotov

Z letošnjim letom smo ponovno pridobili licenco za šolanje motornih pilotov (PPL/A). Šolanje poteka ob stalnem nadzoru izkušenih učiteljev letenja na letalu MAULE MXT7-180A. Za pridobitev licence športnega pilote je potrebno opraviti 120 ur teoretičnih predavanj in minimalno 45 ur letenja z našimi inštruktorji letenja. Po končanem šolanju je potrebno narediti izpit pred pooblaščenim izpraševalcem. Po uspešno opravljenem letenju si lahko nato sposojate naše letalo za svoje raziskovanje neba nad nami.